Bestämningsnyckel

Symphytum L. - Vallörter

1. Stjälkblad skaftade, utan nedlöpande bladbas. Krona klarblå. Ståndarsträngar långa, smalare än ståndarknapparna. Delfrukter matt gråbruna, skrovliga.
---fodervallört (S. asperum)
1. Stjälkblad oskaftade, med långt nedlöpande bladbas. Krona vanligen smutsigt rosa eller rödviolett. Ståndarsträngar korta, lika breda som ståndarknapparna. Delfrukter släta, blanka.
---äkta vallört (S. officinale)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/symph/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg