Röd lungört

Pulmonaria rubra Schott

Raud lungeurt Rød Lungeurt Punaimikkä Red Lungwort

Röd lungört Beskrivning. Röd lungört är hos oss en naturaliserad trädgårdsväxt. Det är en ljusgrön flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är styvhårig, upprätt eller uppstigande. De basala bladen är ofläckade och till formen spetsigt elliptiska med avsmalnande bas. Bladkanten är vågig. Röd lungört Stjälkbladen är liksom hos andra arter i släktet betydligt mindre och smalare. Arten blommar i april-maj. Till skillnad från de andra lungörtsarterna är blommorna röda redan som unga. Kronan har hos denna art en mattröd grundfärg och är på insidan hårig nedanför hårringen. Röd lungört kan förväxlas med lungört (P. obscura) men hos denna har blommorna en blå eller violett färg, eller är rödaktiga med blåaktig ton. Blomkronan hos lungört är dessutom kal på insidan nedanför hårringen.

Röd lungört Utbredning. Röd lungört förekommer sällsynt naturaliserad i södra Sverige där den påträffats t. ex. i Småland, Västergötland, Värmland, Närke, Södermanland och Uppland. Den växer i lundartade miljöer på näringsrik ofta något fuktig mark. Arten hör ursprungligen hemma i sydöstra Europa. Första fynduppgift är från Småland och publicerades av Thomas Karlsson 1989 i uppsatsen Några växtfynd från södra Småland (Parnassia 2(1): 18-20).

Röd lungört Användning. Röd lungört saluförs då och då i plantskolor som trädgårdsväxt (t. ex. namnsorten "Redstart").

Etymologi. Artnamnet rubra kommer av latinets ruber (röd) och syftar på blomfärgen.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Pulmonaria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/pulmo/pulmrub.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg