Fläcklungört

Pulmonaria officinalis L.

Vetenskapliga synonym: P. officinalis L. ssp. maculosa (Hayne) Hegi
Svenska synonym: fläckbladig lungört, fläckig lungört, skånsk lungört, vitfläckig lungört

Lækjelungeurt Hvidplettet Lungeurt Lungwort Echtes Lungenkraut

Beskrivning. Fläcklungört är en flerårig, hårig ört med vitfläckiga blad och rödaktiga till blå eller violetta blommor. Stjälken är upprätt och ogrenad med strävhåriga blad. De långskaftade rosettbladen är äggformade till hjärtlika och utvecklas först efter blomningen. Stjälkbladen är kortskaftade eller stjälkomfattande, avlånga, men vanligen bara omkring dubbelt så långa som breda. Fläcklungört blommar i april-maj. Blommorna sitter samlade i fåblommiga knippen och blomställningen är ganska tätt körtelhårig. Blommans foder är femflikat med korta och trubbiga flikar. Kronan är trattlik, först rödaktig, senare blå eller violett. Delfrukterna är släta och har ett köttigt bihang vid basen.
Fläcklungört är mycket lik lungört (P. obscura) men den senare har ofläckade blad. Arten smalbladig lungört (P. angustifolia) har lansettlika stjälk- och basalblad.

Utbredning. Fläcklungört förekommer sällsynt i Skåne, den växer i lövskogar men ofta på något torrare och öppnare mark än lungört (P. obscura). Första fynduppgift är från Skåne och publicerades i Botaniska Notiser 1894 (Nordstedt 1920). Enligt artikeln påträffades arten under en exkursion den 16 maj 1894, exemplar som insamlades vid det tillfället finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt. Svenska namnet fläcklungört syftar på de vitfläckiga bladen.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Pulmonaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Två kärlväxtfynd i Skåne. På Lunds botaniska förenings exkursion d. 16 dennes [maj] anträffades...
...Mellan Fyledal och Lyckås i Röddingedalen förefanns i riklig mängd hufvudformen af Pulmonaria officinalis L. (med hvitfläckiga blad, således ej subspec. obscura)."

Ur Smärre Notiser (Botaniska Notiser, 1894)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/pulmo/pulmoff.html
Senaste uppdatering: 9 april 2014
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg