Lungört

Pulmonaria obscura Dumort.

Vetenskapliga synonym: P. officinalis auct., P. officinalis L. ssp. obscura (Dumort.) Murb.
Svenska synonym: vanlig lungört

Lungeurt Almindelig Lungeurt Imikkä, Lehtoimikkä Suffolk Lungwort Echtes Lungenkraut

Lungört Beskrivning. Lungört är en flerårig, hårig ört med upprätt, ogrenad stjälk och strävhåriga blad. De långskaftade rosettbladen är äggformade till hjärtlika och utvecklas först efter blomningen. Stjälkbladen är kortskaftade eller stjälkomfattande, avlånga men vanligen bara omkring dubbelt så långa som breda. Lungört blommar i april-maj. Blommorna sitter samlade i fåblommiga knippen och blomställningen är glest besatt med körtelhår. Blomfodret är femflikat med korta och trubbiga flikar. Den trattlika kronan är först rödaktig, senare blå eller violett. Delfrukterna är släta och har Lungört ett köttigt bihang vid basen.
Den sydliga, sällsynta arten fläcklungört (P. officinalis) har vitfläckiga blad. Arten smalbladig lungört (P. angustifolia) skiljs genom lansettlika stjälk- och basalblad. Smalbladig lungört och lungört kan bilda hybrider om de växer tillsammans.

Användning. Enligt Retzius (1806) har lungört använts som grönsak och han skriver att "I grönkål låter den äta sig, och på några ställen bakar man den i Pannkakor".

Lungört

Övrigt. Lungört brukar ibland betraktas som en underart av fläcklungört (P. officinalis). Den sistnämnda hittades i Sverige först under slutet av 1800-talet och den Pulmonaria officinalis som omnämns i äldre svensk litteratur är lungört (Pulmonaria obscura).

Blad av lungört

Utbredning. Lungört förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, främst i de östra delarna. Den växer på mullrik jord i lundar och örtrika granskogar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet obscura betyder mörk. Svenska namnet lungört syftar, liksom det vetenskapliga namnet på släktet lungörter, Pulmonaria, på att den förr ansågs verksam mot lungsjukdomar.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Pulmonaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Redan tidigt om våren och, man kan säga, innan växtligheten riktigt uppvaknat ur vinterdvalan, visar sig i de ännu icke bladklädda lundarne, men icke allestädes, en liten växt, som i samma klase har både röd- och blåaktiga blommor och hvars blad ännu äro blott helt små. Det är Lungörten, som nyss vaknat ur sin sömn för att, den också, lemna sitt bidrag till vårblommornas krans. Blommorna utslå småningom, hvarunder de bli allt mera blå; först mot mognaden äro rotbladen riktigt utväxta. - Örten smakar något slemmig och lärer i England nyttjas bland grönkål. Fordom ansågs den nyttig i lunglidanden."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/pulmo/pulmobs.html
Senaste uppdatering: 8 april 2014
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg