Smalbladig lungört

Pulmonaria angustifolia L.

Blå lungeurt Himmelblå Lungeurt Schmalblättriges Lungenkraut

Smalbladig lungört Beskrivning. Smalbladig lungört är en flerårig ört med upprätt, ogrenad stjälk och mjukhåriga blad. Alla blad är långsmala och lansettlika. Smalbladig lungört blommar i maj med blommor som sitter i fåblommiga knippen. Blommornas foder har långsmala och spetsiga flikar. Kronan är trattlik, den är först rödaktig men blir senare klarblå. Delfrukterna är släta och har ett köttigt bihang vid basen.
Smalbladig lungört Arterna, fläcklungört (P. officinalis) och lungört (P. obscura), har hjärtlika till äggrunda basalblad och inte lika långsmala stjälkblad. Smalbladig lungört och lungört kan ibland bilda hybrider om de växer tillsammans.

Smalbladig lungört Utbredning. Smalbladig lungört är sällsynt och förekommer i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den växer i öppna, glesa skogar eller skogsbryn och backar på kalkrik mark, till exempel på de berömda torrbackarna i Västergötland där den växer tillsammans med arter som fjädergräs (Stipa pennata), praktbrunört (Prunella grandiflora) och drakblomma (Dracocephalum ruyschiana). Första fynduppgift är från Skara, Västergötland och publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Smalbladig lungört Etymologi. Artnamnet angustifolia kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad), och betyder smalbladig.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Pulmonaria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Torde wäl finnas på flere ställen, men hittils är den allenast funnen i Djurgården wid Skara, samt på en kal ängsbcke imellan Lund och Sularp. Så sällsynt, känner man ingen hushållsnytta af wäxten."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/pulmo/pulmang.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg