Bestämningsnyckel

Pulmonaria L. - Lungörter

1. Alla blad långsmala, lansettlika.
---smalbladig lungört (P. angustifolia)
1. Basalblad breda, hjärtlika eller brett elliptiska till äggrunda.
---2

2. Alla blommor röda, utan blåaktig ton
---röd lungört (P. rubra)
2. Åtminstone några blommor blåvioletta eller med blåaktig ton
---3

3. Blad med vita fläckar.
---fläcklungört (P. officinalis)
2. Blad utan vita fläckar.
---lungört (P. obscura)

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/pulmo/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg