Pentaglottis Tausch

Hästtungor

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, upp till meterhög. Blad smalt äggrunda, spetsiga, helbräddade, tunna; nedre blad skaftade, övre oskaftade. Blommor i skaftade knippen. Foder femflikat, flikar smala. Krona fatlik, blå; kronpip kort, med vita fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, plattat. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter skrovliga, med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Pentaglottis kommer av grekiskans penta (fem) och glotta (tunga).

Släktet har bara en art, hästtunga (P. sempervirens).

Familj: Boraginaceae

Art:
hästtunga (P. sempervirens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/penta/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg