Omphalodes Mill.

Lammtungor

Beskrivning. Fleråriga, kala till finhåriga örter med krypande jordstam. Stjälk uppstigande till upprätt, en till fyra decimeter hög, ofta med ovanjordiska utlöpare. Blad skaftade med hjärtlik bladskiva, basalblad långskaftade. Blommor i fåblommiga skaftade knippen från bladvecken. Foder femflikat. Krona fatlik, klarblå eller sällan vit; kronpip kort, med fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, platt. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter skålformade, utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=42.

Etymologi. Släktnamnet Omphalodes kommer av grekiskans omfalos (navel) och oides (lik), namnet beyder navellik och syftar troligen på frukterna.

Släktet har 30 arter. Bara arten ormöga (O. verna) är bofast i Sverige, men tillfälligt kan också den ettåriga arten lammtunga (O. linifolia) påträffas.

Familj: Boraginaceae

Art:
ormöga (O. verna)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/ompha/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg