Bestämningsnyckel

Boraginaceae - Strävbladiga växter

1. Ståndare tydligt utskjutande ur kronan. Storblommiga, krona vanligen mer än en centimeter bred.
---2
1. Ståndare ej utskjutande. Småblommiga, krona vanligen mindre än en centimeter bred.
---3

2. Krona platt, fatlik med stjärnlikt utbredda flikar och hopstående ståndare. Stift helt.
---gurkörter (Borago) - 1 art: gurkört (B. officinalis)
2. Krona snett trattlik, ståndare ej hopstående. Stift kluvet.
---snokörter (Echium) - 2 arter: bestämningsnyckel

3. Stjälk nedliggande till uppstigande, ibland snärjande.
---4
3. Stjälk upprätt.
---5

4. Ettårig, strävhårig ört. Stjälk snärjande. Blad gröna. Krona trattlik. Foder i frukt plattat, tvåläppigt, tandat.
---paddfötter (Asperugo) - 1 art: paddfot (A. procumbens)
4. Flerårig, kal ört. Stjälk ej snärjande. Blad köttiga, blågröna. Krona klocklik. Foder femflikat, i frukt ej plattat och tvåläppigt.
---fjärvor (Mertensia) - 1 art: ostronört (M. maritima)

5. Krona smalt klocklik. Stift utskjutande. Högväxta örter.
---vallörter (Symphytum) - 2 arter: bestämningsnyckel
5. Krona fatlik, skål- eller trattlik. Stift ej utskjutande. Låg- till högväxta örter.
---6

6. Blommor gula.
---gullörter (Amsinckia) - 2 arter: bestämningsnyckel
6. Blommor av annan färg, sällan blekgula med då färgväxlande och snart ljusblå.
---7

7. Delfrukter med kroktaggar.
---8
7. Delfrukter utan kroktaggar.
---9

8. Blommor rödbruna, omkring en centimeter breda. Delfrukter tätt besatta med kroktaggar.
---hundtungor (Cynoglossum) - 1 art: hundtunga (C. officinale)
8. Blommor ljusblå, högst en halv centimeter breda. Delfrukter med en till tre rader av kroktaggar i kanten.
---piggfrön (Lappula) - 2 arter: bestämningsnyckel

9. Krona fatlik, med plattat bräm.
---10
9. Krona skålformad till trattlik.
---12

10. Medelstor till högväxt ört, upp till en meter hög. Delfrukter skrovliga.
----hästtungor (Pentaglottis) - 1 art: hästtunga (P. sempervirens)
10. Lågväxta till medelstora örter, sällan upp till fem decimeter höga. Delfrukter släta.
----11

11. Blad skaftade med hjärtlik bladskiva. Delfrukter skålformade.
----lammtungor (Omphalodes) - 1 art: ormöga (O. verna)
11. Blad långsmala, tungformade. Delfrukter plattat äggformade.
----förgätmigejer (Myosotis) - 9 arter: bestämningsnyckel

12. Foder djupt flikigt, flikat nästan till basen.
----13
12. Foder grunt flikigt.
----14

13. Blommor mer än fyra millimeter breda, ljusblå eller mörkt röd- eller blåvioletta.
----oxtungor (Anchusa) - 2 arter: bestämningsnyckel
13. Blommor små, upp till fyra millimeter breda, vanligen vitaktiga.
----stenfrön (Lithospermum) - 2 arter: bestämningsnyckel

14. Blommor små, upp till fem millimeter breda, skålformade, vanligen utan stödblad.
---förgätmigejer (Myosotis) - 9 arter: bestämningsnyckel
14. Blommor trattformade, mer än fem millimeter breda, med stödblad.
----15

15. Blommar under våren och försommaren. Delfrukter släta.
----lungörter (Pulmonaria) - 3 arter: bestämningsnyckel
15. Blommar under högsommaren. Delfrukter skrovliga.
----nonneor (Nonea) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg