Nonea Medik.

Nonneor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, håriga örter, ibland med körtelhår. Stjälk uppstigande till upprätt, vanligen grenig. Blad strödda, oskaftade, lansettlika, de övre stjälkomfattande. Foder grunt femflikat, uppblåst i frukt. Krona trattlik, mörkt violett, eller ljust rödviolett och slutligen ljusblå, kronpip med hårkantade fjäll i mynningen, kronbräm grunt femflikat, med rundade flikar. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter skrovliga, med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=16 (nonnea), 2n=18 (svartnonnea).

Etymologi. Släktet Nonea är uppkallat efter den tyske botanisten Philipp Nonne (1729-1772).

Släktet har 35 arter. Bara de två arterna nonnea (N. versicolor) och svartnonnea (N. pulla) är bofasta i Sverige. En tredje art, gulnonnea (N. lutea), kan påträffas tillfälligt.

Familj: Boraginaceae

Arter:
nonnea (N. versicolor)
svartnonnea (N. pulla)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/nonea/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg