Nonnea

Nonea versicolor (Steven) Sweet

Vetenskapliga synonym: N. rosea auct.

Såpeblom Opblæst Kosakurt Kirjonunna

Nonnea Beskrivning. Nonnea är en vanligen ettårig, hårig ört. Stjälken är uppstigande till upprätt, vanligen grenad, och har körtelhår upptill. Bladen är oskaftade, lansettlika och sitter strödda längs stjälken. Nonnea blommar i juli-augusti. Blommorna har flikigt foder som förstoras när de går i frukt. Kronan är trattlik, kronpipen är gulvit och har hårkantade fjäll i mynningen, kronbrämet är först ljust rödviolett men blir senare blåaktigt. Ståndarna är korta. Delfrukterna är skrovliga och har ett köttigt bihang.
Nonnea Nonnea kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, svartnonnea (N. pulla), har mindre, mörkt rödvioletta blommor och är vanligen flerårig.

Nonnea Utbredning. Nonnea förekommer sällsynt i Uppland, men kan tillfälligt påträffas även i andra landskap. Den växer i åkrar och ruderatmarker, eller på annan starkt kulturpåverkad mark. Arten hör ursprungligen hemma i Kaukasus. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades av V. B. Wittrock i Botaniska Notiser 1878 (Hylander 1971).

Nonnea Etymologi. Artnamnet versicolor kommer av latinets versus (vändning) och color (färg), namnet syftar på att blommorna växlar färg från rosa till ljusblått. Det svenska nonnea är en försvenskning av dess latinska släktnamn, Nonea.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Nonea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna från Kaukasien härstammande art har sedan lång tid förekommit förvildad ej blott i Botaniska trädgården utan äfven flerstädes i trakten närmast vester om Upsala."

Ur Om December-floran vid Upsala 1877 av V. B. Wittrock (Botaniska Notiser 1878)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/nonea/nonever.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg