Myosotis L.

Förgätmigejer

Beskrivning. Ett- till fleråriga, ofta lågväxta örter. Stjälk upprätt. Blad långsmala, håriga eller nästan kala. Blomställning klaselik, bladlös upptill. Foder grunt till djupt femflikat, med utspärrade krokspetsade hår eller med raka tilltryckta hår. Krona skål- till fatlik, blå eller sällan vit eller gulvit, ibland rosa i knopp; kronpip med gula knölar i mynningen; kronbräm femflikat, plattat eller skålformigt. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter plattat äggformade, ljusbruna-svartbruna, blanka.
Kromosomtal: 2n=18 (skogsförgätmigej), 2n=32 (fjällförgätmigej), 2n=36 (vårförgätmigej), 2n=48 (backförgätmigej, åkerförgätmigej), 2n=64 (brokförgätmigej, äkta förgätmigej), 2n=80, 88 (sumpförgätmigej).

Etymologi. Släktnamnet Myosotis kommer av grekiskans mys, myos (mus) och ous, otos (öra), vilket syftar på bladen. Det svenska namnet förgätmigej användes på Myosotis första gången 1683.

Släktet har 50 arter. I Sverige förekommer nio arter, till exempel åkerförgätmigej (M. arvensis), äkta förgätmigej (M. scorpioides) och skogsförgätmigej (M. sylvaticum).
De odlade och ibland förvildade arterna indisk förgätmigej (Cynoglossum glochidiatum) och kinesisk förgätmigej (C. amabile) hör till släktet hundtungor (Cynoglossum).

Familj: Boraginaceae

Arter:
backförgätmigej (M. ramosissima)
brokförgätmigej (M. discolor)
fjällförgätmigej (M. decumbens)
fåblommig förgätmigej (M. sparsiflora)
skogsförgätmigej (M. sylvatica)
sumpförgätmigej (M. laxa)
vårförgätmigej (M. stricta)
åkerförgätmigej (M. arvensis)
äkta förgätmigej (M. scorpioides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg