Bestämningsnyckel

Myosotis L. - Förgätmigejer

1. Blommans foder med raka, tilltryckta hår.
---2
1. Blommans foder med utspärrade krokhår.
---3

2. Blommor stora, kronbräm upp till en centimeter brett. Foderflikar korta, kortare än halva fodrets längd.
---äkta förgätmigej (M. scorpioides)
2. Blommor små, kronbräm två till fem millimeter brett. Foderflikar långa, längre än halva fodrets längd.
---sumpförgätmigej (M. laxa)

3. Blommor stora. Kronbräm platt, upp till åtta millimeter brett.
---4
3. Blommor små. Kronbräm skålformigt, högst fem millimeter brett.
---5

4. Kronpip lika lång som fodret. Krokhår korta, omkring 0,2 millimeter.
---skogsförgätmigej (M. sylvatica)
4. Kronpip längre än fodret. Krokhår längre, omkring 0,4 millimeter.
---fjällförgätmigej (M. decumbens)

5. Fruktskaft längre än fodret.
---6
5. Fruktskaft kortare eller lika långt som fodret.
---7

6. Blomställning nedtill med blad. Fodertänder utåtriktade.
---fåblommig förgätmigej (M. sparsiflora)
6. Blomställning utan blad. Fodertänder hopslagna.
---åkerförgätmigej (M. arvensis)

7. Bladundersidans mittnerv med krokhår. Blommor omkring en millimeter breda. Fruktskaft upprätta, mycket korta.
---vårförgätmigej (M. stricta)
7. Bladundersidans mittnerv utan krokhår. Blommor omkring två millimeter breda. Nedre fruktskaft utböjda, något kortare eller nästan lika långa som fodret.
---8

8. Nedre fruktskaft ungefär långa som fodret. Blommor ljusblå.
---backförgätmigej (M. ramosissima)
8. Nedre fruktskaft något kortare än fodret. Blommor först vita eller gula, senare ljusblå.
---brokförgätmigej (M. discolor)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg