Skogsförgätmigej

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

Svenska synonym: trädgårdsförgätmigej

Skogminneblom Skov-Forglemmigej Puistolemmiki Wood Forget-me-not Wald-Vergißmeinnicht

Skogsförgätmigej Beskrivning. Skogsförgätmigej är en två- eller flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är upprätta, vanligen greniga, och utspärrat strävhåriga, bladen är avlånga till lansettlika. Skogsförgätmigej blommar i maj-juni med stora, ljusblå eller vita blommor. Blomställningen är först hoprullad men rätas senare ut och förlängs kraftigt efter blomningen, fodren har krokhår som är omkring 0,2 millimeter långa. Kronpipen är lika lång som fodret och det stora platta kronbrämet är upp till åtta millimeter brett. Delfrukterna är blanka och mörkbruna.
Skogsförgätmigej Skogsförgätmigej är mycket lik fjällförgätmigej (M. decumbens) och de två har ofta betraktas som en art, den senare skiljs genom foder med något längre krokhår, samt att kronpipen är längre än fodret. Arten äkta förgätmigej (M. scorpioides) har också stora blommor men skiljs lätt genom sin tilltryckta behåring.

Vita och blå blommor hos 
skogsförgätmigej

Utbredning. Skogsförgätmigej är ursprunglig i Skåne där den är ganska vanlig i lövskogar. Arten förekommer också ofta i odling och kan påträffas förvildad även i andra delar av Sverige. Första fynduppgift publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Användning. Skogsförgätmigej odlas som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet sylvatica kommer av latinets sylva (skog) och syftar, liksom det svenska namnet, på att den växer i skogen.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myossyl.html
Senaste uppdatering: 15 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg