Vårförgätmigej

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

Vetenskapliga synonym: M. micrantha auct.

Dvergminneblom Rank-Forglemmigej Hietalemmikki Sandmunablom Sand-Vergißmeinnicht

Vårförgätmigej i blom

Beskrivning. Vårförgätmigej är en liten ettårig ört med mycket små blå blommor. Stjälken är vid blomningen kort, men sträcker sig och kan i frukt vara drygt en decimeter hög, den är ofta grenad från basen. Bladen är små och tunglika, med krokspetsade hår på mittnervens undersida. Vårförgätmigej blommar i april-maj med små blå blommor, kronan är skålformad och bara omkring en millimeter bred. Blomskaften är mycket korta och vid fruktmognaden ser de kvarsittande fodren ut att vara oskaftade. Delfrukterna är bruna och ungefär en millimeter långa.
Vårförgätmigej i frukt Vårförgätmigej liknar flera andra små ettåriga förgätmigejer (Myosotis), men är den enda som har krokiga borst på bladundersidans mittnerv. Arten backförgätmigej (M. ramosissima) skiljs genom något större, skaftade blommor där fodret är ungefär lika långt som skaftet. Arten brokförgätmigej (M. discolor) har först blekgula sedan blå blommor, samt foder som är något längre än skaftet.

Utbredning. Vårförgätmigej förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige upp till Uppland, men finns sällsynt ända upp till Norrbotten. Den är ganska vanlig på sandiga ställen som åkrar, torrbackar och berghällar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1828 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet stricta kommer av latinets strictus (styvt upprätt) och syftar på växtsättet.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myosstr.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg