Fåblommig förgätmigej

Myosotis sparsiflora J. G. Mikan ex Pohl

Gjerdeminneblom Fåblomstret Forglemmigej Harsulemmikki Zerstreutblütiges Vergißmeinnicht

Beskrivning. Fåblommig förgätmigej är en ettårig ört som kan bli nästan fyra decimeter hög. Stjälken är grenig och klädd med nedåtriktade hår. Bladen är elliptiska och är välutvecklade också uppe i blomställningen. Fåblommig förgätmigej blommar i juni-juli med små ljusblå blommor som är omkring två millimeter breda. Blommorna sitter glest, på en till två centimeter långa skaft i vecket av tydliga stödblad. Fodret har ganska långa, smala, utstående foderflikar och är tilltryckt hårigt av krokspetsade hår.
Fåblommig förgätmigej liknar ingen av de andra arterna i släktet förgätmigejer (Myosotis). De mycket långskaftade blommorna som sitter i vecket av tydliga stödblad och de smala utstående foderflikarna är karaktäristiska kännetecken.

Utbredning. Fåblommig förgätmigej påträffas sällsynt i trädgårdar och parker. Arten härstammar från sydöstra Europa, men betraktas numera som bofast i vårt land. Första fynduppgift publicerades 1918 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sparsiflora kommer av latinets sparsus (spridd) och flos (blomma), namnet betyder 'med spridda blommor' och syftar på den glesa blomställningen.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myosspa.html
Senaste uppdatering: 15 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg