Sumpförgätmigej

Myosotis laxa Lehm.

Vetenskapliga synonym: M. baltica auct. (ssp. laxa), M. baltica Sam., M. laxa auct. (ssp. baltica), M. caespitosa Schultz (ssp. caespitosa)
Svenska synonym: sumpförgätmigej, kärrförgätmigej (ssp. caespitosa), strandförgätmigej (ssp. baltica), falsk strandförgätmigej (ssp. laxa)

Dikeminneblom (ssp. caespitosa), Bogeminneblom (ssp. laxa) Sump-Forglemmigej Rantalemmikki Tufted Forget-me-not (ssp. caespitosa) Schlaffes Vergißmeinnicht (ssp. caespitosa)

Sumpförgätmigej Beskrivning. Sumpförgätmigej är en ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är slak och har, liksom bladen, tilltryckt behåring. Bladen sitter strödda men är vid basen samlade i en bladrosett. Arten blommar under nästan hela sommaren, blomställningen är grenig och blommorna sitter på tämligen långa skaft som ibland tillväxer i frukt, de nedre blommorna sitter i vecket av stödblad. Sumpförgätmigej Fodret är djupt kluvet, vanligen delat till nedom mitten, och har smala utstående flikar och tilltryckt behåring. Kronan är blå eller vit, vanligen med platt bräm som är två till fem millimeter brett. Arten är variabel och brukar delas i tre oskarpt avgränsade underarter, vilka ibland betraktas som varieteter. Huvudunderarten kallas falsk strandförgätmigej (ssp. laxa) och är tvåårig med en stjälk som grenar sig nedom mitten och blomskaft som tillväxer efter blomningen. Sumpförgätmigej Strandförgätmigej (ssp. baltica (Sam.) Hyl. ex Nordh.) är en vårgroende ettårig ört där hjärtbladen sitter kvar vid blomningen, den har grenig vek stjälk, starkt tillväxande blomskaft som med tiden blir tydligt nedåtböjda och ofta vitaktiga blommor med smala kronflikar. Den tredje underarten, sumpförgätmigej (ssp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.), är tvåårig men har styvare stjälk som grenar sig ovan mitten och blomskaft som i frukt är kortare än sex millimeter.
Sumpförgätmigej liknar mest äkta förgätmigej (M. scorpioides) och har ibland betraktats som en underart av denna. Den senare skiljer sig genom att vara flerårig och ha större blommor med kortflikigt foder.

Sumpförgätmigej Utbredning. Sumpförgätmigej förekommer i nästan hela landet. Den är vanlig på fuktig mark, vid dammar, diken, sjöstränder och havsstränder. Utbredningen av underarterna är ofullständigt känd, men den ettåriga underarten strandförgätmigej (ssp. baltica) växer på strandängar vid Östersjön och betraktas ofta som endemisk i området. Första fynduppgift publicerades år 1901 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet laxa kommer av latinets laxus (slak) och syftar på den slaka stjälken.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
(ssp. laxa, ssp. caespitosa)
Norden
(ssp. baltica)
Norra halvklotet
(ssp. laxa, ssp. caespitosa)
Norra halvklotet
(ssp. baltica)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myoslax.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg