Brokförgätmigej

Myosotis discolor Pers.

Vetenskapliga synonym: M. versicolor (Pers.) Sm.
Svenska synonym: vanlig brokförgätmigej (ssp. discolor)

Perleminneblom Forskelligfarvet Forglemmigej Kirjolemmikki Changing Forget-me-not Buntes Vergißmeinnicht

Brokförgätmigej Beskrivning. Brokförgätmigej är en lågväxt, ettårig ört som kan bli drygt två decimeter hög. Stjälken är ofta grenig nedtill och är, liksom resten av växten, klädd med utspärrade hår. Bladen är små och elliptiska, med raka hår på bladundersidans mittnerv. Brokförgätmigej blommar i maj-juni med små blommor som först är gulaktiga, sedan ljusblå. Blomskaften är kortare än fodren och blir vanligen nedböjda när frukterna börjar mogna. Fodret har krokspetsade hår och kronan är liten, omkring två millimeter bred, och skålformad. Delfrukterna är svartbruna. I Sverige förekommer bara huvudunderarten vanlig brokförgätmigej (ssp. discolor).
Brokförgätmigej Brokförgätmigej är mest lik backförgätmigej (M. ramosissima) men den senare har redan från början ljusblå blommor och längre blomskaft som i frukt är längre än fodret. Den likaledes ettåriga arten vårförgätmigej (M. stricta) har mycket kortskaftade blommor som ser oskaftade ut.

Brokförgätmigej, fruktställning Utbredning. Brokförgätmigej är ganska vanlig i södra Sverige, från Skåne till Östergötland, men förekommer sällsynt norrut till Uppland. Den växer på torrbackar, åkerkanter och i vägkanter och annan torr sandig mark. Första fynduppgift är från Balsberg i Skåne och publicerades år 1749 (Nordstedt 1920).

Fruktställning Etymologi. Artnamnet discolor kommer av latinets dis- (dela, skifta) och color (färg), namnet betyder färgskiftande och syftar på blommorna först är gula och senare blå.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myosdis.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg