Fjällförgätmigej

Myosotis decumbens Host

Vetenskapliga synonym: M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. ssp. frigida Vestergr.

Fjellminneblom Fjeld-Forglemmigej Lapinlemmikki Niederliegendes Vergißmeinnicht

Fjällförgätmigej Beskrivning. Fjällförgätmigej är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är veka, vanligen greniga, och har strödda avlånga till lansettlika blad. Både blad och stjälkar har lång, utspärrad behåring. Fjällförgätmigej blommar i juli-augusti med ganska stora, ljusblå blommor. Blommornas foder har smala flikar och krokhår som är omkring 0,4 millimeter långa. Kronan har en kronpip som är längre än fodret och brämet Fjällförgätmigej är plattat och upp till åtta millimeter brett. Delfrukterna är blanka och mörkbruna.
Fjällförgätmigej är mycket lik skogsförgätmigej (M. sylvatica), med vilken den ofta sammanslagits, den senare skiljs genom kortare krokhår och att blommornas kronpip är lika lång som fodret. Arten Fjällförgätmigej äkta förgätmigej (M. scorpioides) har också stora blommor men skiljs lätt genom att den har tilltryckt behåring.

Fjällförgätmigej

Utbredning. Fjällförgätmigej är vanlig i fjälltrakterna, men förekommer även nedanför fjällkedjan, från Torne Lappmark söderut till Dalarna och Hälsingland. Arten växer i björkskogar och videsnår men även vid bäckar.

Etymologi. Artnamnet decumbens betyder nedliggande.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/myoso/myosdec.html
Senaste uppdatering: 11 september 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg