Åkerförgätmigej

Myosotis arvensis (L.) Hill

Åkerminneblom Mark-forglemmigej Peltolemmikki Gleym-mér-ei Field Forget-me-not Acker-Vergißmeinnicht

Åkerförgätmigej Beskrivning. Åkerförgätmigej är en vanligen tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är smalt elliptiska och har liksom stjälken utspärrad behåring. Åkerförgätmigej blommar under hela sommaren, från maj till september, med små ljusblå blommor. Fodret är utspärrat hårigt och blomkronan är omkring tre till fyra millimeter bred och har skålformigt bräm. Blommorna sitter i ganska rikblommiga klasar på långa blomskaft, i frukt sträcker sig skaftet ytterligare och blir ungefär dubbelt så långt som fodret.
Åkerförgätmigej Åkerförgätmigej kan förväxlas med storväxta exemplar av backförgätmigej (M. ramosissima), men hos den senare är blommorna endast två millimeter breda och blomskaften är ungefär lika långa som fodret.

Åkerförgätmigej Utbredning. Åkerförgätmigej är vanlig i hela landet. Den växer i åkrar, på torrbackar, berghällar och ruderatmarker, företrädesvis på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus botanicus 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och betyder 'växer på åkrar'.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Myosotis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/boragina/myoso/myosarv.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg