Lithospermum L.

Stenfrön

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, strävhåriga örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad strödda, lansettlika, trubbiga eller spetsiga, nedre blad ibland äggrunda. Blommor kortskaftade, med stora stödblad. Foder djupt femflikigt, flikigt nästan till basen. Krona trattlik, vit, gulvit eller sällan blå, kronpip veckad eller med små fjäll i mynningen, kronbräm femflikat. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter hårdskaliga, vita eller gråbruna, släta eller knottriga, utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Lithospermum kommer av grekiskans lithos (sten) och sperma (frö), vilket syftar på den hårda fruktväggen. Namnet användes som ett växtnamn redan av Plinius och Dioskorides.

Släktet har omkring 45 arter. I Sverige förekommer de två arterna sminkrot (L. arvense) och stenfrö (L. officinale). Tillfälligt kan också arten färgväxlare (L. purpurocaeruleum) påträffas.

Familj: Boraginaceae

Arter:
sminkrot (L. arvense)
stenfrö (L. officinale)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/litho/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg