Bestämningsnyckel

Lithospermum L. - Stenfrön

1. Ett- eller tvåårig. Delfrukter matt gråbruna, knottriga. Bladundersida med tydlig mittnerv men med otydliga sidonerver.
---sminkrot (L. arvense)
1. Flerårig. Delfrukter porslinsartade, vita. Bladundersida med tydliga sidonerver.
---stenfrö (L. officinale)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/litho/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg