Lappula Gilib.

Piggfrön

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, strävhåriga örter. Stjälk upprätt, styv eller slak, vanligen grenig. Blad strödda, långsmala, oskaftade. Blommor med stödblad. Foder djupt femflikat. Krona tratt- till fatlik, ljusblå; kronpip kort, med gula fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, med rundade flikar. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Fruktskaft upprätta eller nedböjda. Delfrukter med långa kroktaggar i en eller två till tre rader runt kanten; utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=24 (stickelfrö), 2n=48 (piggfrö).

Övrigt. Blommorna påminner om dem hos förgätmigejer (Myosotis) men dessa saknar stödblad under de övre blommorna och har helt släta frukter.

Etymologi. Släktnamnet Lappula är en diminutiv form av Lappa som förr var ett namn på kardborrar (Arctium). Namnet syftar på delfrukternas kroktaggar som påminner om kardborrarnas holkfjäll (Odhner 1963).

Släktet har 40 arter. I Sverige förekommer de två arterna stickelfrö (L. deflexa) och piggfrö (L. squarrosa). Tillfälligt kan också arten hönspiggfrö (L. patula) påträffas, den skiljs genom en kombination av upprätta fruktskaft och frukttaggar i en rad.

Familj: Boraginaceae

Arter:
piggfrö (L. squarrosa)
stickelfrö (L. deflexa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/lappu/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg