Bestämningsnyckel

Lappula Gilib. - Piggfrön

1. Stjälk styvt upprätt. Fruktskaft upprätta, upp till en halv centimeter långa. Delfrukter med taggar i två till tre rader.
---piggfrö (L. squarrosa)
1. Stjälk vek. Fruktskaft nedböjda, omkring en centimeter långa. Delfrukter med taggar i en rad.
---stickelfrö (L. deflexa)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/lappu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg