Piggfrö

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

Vetenskapliga synonym: Echinospermum lappula (L.) Lehm., L. echinata Gilib., L. myosotis Moench

Sprikjepiggfrø Småhaget Pigfrø Kyläsirkunjyvä Gaddablóm Bur Forget-me-not Kletten-Igelsame

Piggfrö Beskrivning. Piggfrö är en ett- till tvåårig, strävhårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är styvt upprätt, vanligen utspärrat grenig och har tilltryckt behåring. Bladen sitter strödda och är långsmala med otydlig nervatur. Piggfrö blommar från juni till augusti med små ljusblå blommor som har gula mynningsfjäll och påminner om dem hos Piggfrö förgätmigejer (Myosotis). Blommorna är omkring tre millimeter breda och har tydliga stödblad. Frukterna sitter på korta, upp till en halv centimeter långa, upprätta fruktskaft och delfrukterna har smala kroktaggar som sitter i två eller tre rader runt kanten. Piggfrö Piggfrö kan förväxlas med stickelfrö (L. deflexa), men den senare har slak stjälk, centimeterlånga nedböjda fruktskaft, samt delfrukter med taggar i en rad. Arterna i släktet förgätmigejer (Myosotis) skiljs genom avsaknad av stödblad i blomställningen, samt släta delfrukter.

Frukter av piggfrö

Utbredning. Piggfrö är sällsynt och förekommer mest i Sydsverige, men kan påträffas i nästan hela landet. Den växer på grusiga ställen som vid ruiner, på banvallar och ruderatmarker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet squarrosa kommer av latinets squarrosus (utspärrad).

Familj: Boraginaceae
Släkte: Lappula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid wägar, gården, gator, hwar torr och grusig jord är. Geten är enda Kreaturet, som något äter den, och för öfrigt är den icke känd för någon hushållsnytta."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/lappu/lappsqu.html
Senaste uppdatering: 20 december 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg