Stickelfrö

Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke

Vetenskapliga synonym: Echinospermum deflexum(Wahlenb.) Lehm., Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz
Svenska synonym: hängpiggfrö

Hengjepiggfrø Fjeld-Pigfrø Kalliosirkunjyvä Wald-Igelsame

Beskrivning. Stickelfrö är en ett- till tvåårig, strävhårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt, ganska vek, och vanligen grenig, i nedre delen med utspärrad behåring. Bladen sitter strödda och är långsmala och håriga. Stickelfrö blommar i juli-augusti med små ljusblå blommor som har gula mynningsfjäll och liknar blommorna hos förgätmigejer (Myosotis). Blommorna har tydliga stödblad och kronan har en kort pip och plattat bräm. Blomskaften böjs nedåt när frukterna börjar mogna och är i frukt omkring en centimeter långa. Delfrukterna har kroktaggar som sitter i en rad runt kanten.
Stickelfrö liknar piggfrö (L. squarrosa), men den senare har styvt upprätt stjälk, korta upprätta fruktskaft, samt delfrukter med taggar i två till tre rader. Hos arterna i släktet förgätmigejer (Myosotis) saknar blommorna stödblad och delfrukterna är släta, utan kroktaggar.

Utbredning. Stickelfrö förekommer sällsynt i fjälltrakterna och i norra Småland, den växer i bergbranter. Första fynduppgift är från Kvickjock i Lule Lappmark och publicerades 1810 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet deflexa betyder nedböjd och syftar på fruktskaften.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Lappula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/lappu/lappdef.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg