Echium L.

Snokörter

Beskrivning. Tvååriga, strävhåriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, lansettlika. Blommor i axlik ställning. Foder femflikat. Krona snett trattlik, först rödaktig senare himmelsblå, sällan vit, kronpip kort, kronbräm femflikat, med olikstora flikar. Ståndare oliklånga, fyra längre och en kortare, utskjutande. Stift ett, kluvet, märken två. Delfrukter skrovliga, utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Echium kommer av grekiskans echis (huggorm), namnet användes redan av Dioskorides om en växt som användes mot ormbett (Lid 1985).

Släktet har sextio arter, bara arten blåeld (E. vulgare) förekommer vild i Sverige. Tillfälligt kan också den ettåriga arten blå snokört (E. plantagineum) påträffas. Röd snokört (E. russicum) med röda eller rödbruna blommor odlas ibland, liksom de båda blåblommiga arterna.

Familj: Boraginaceae

Art:
blåeld (E. vulgare)
blå snokört (E. plantagineum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/echiu/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg