Bestämningsnyckel

Echium L. - Snokörter

1. Tvåårig. Krona jämnt hårig på utsidan, vanligen med fem utskjutande ståndare.
---blåeld (E. vulgare)
1. Ettårig. Krona hårig i kanten samt på utsidans nerver, vanligen med två utskjutande ståndare.
---blå snokört (E. plantagineum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/echiu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg