Cynoglossum L.

Hundtungor

Beskrivning. Tvååriga, mjukhåriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, lansettlika, tilltryckt håriga, ofta något vågiga; nedre blad skaftade, övre oskaftade. Blommor i knippen; blomskaft nedböjda i frukt. Foder stort, femflikat. Krona trattlik, brunröd; kronpip lång, med röda fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, med runda flikar. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter ovala, kroktaggiga med förtjockad kant; utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Cynoglossum betyder hundtunga och kommer av grekiskans kyon (hund) och glossa (tunga).

Släktet har omkring 75 arter, bara arten hundtunga (C. officinale) är inhemsk i Sverige. Under slutet av 1700-talet fram till slutet av 1800-talet fanns också arten italiensk hundtunga (C. apenninum) som trädgårdsogräs lokalt i Halland, men den är numera försvunnen ur den svenska floran.
De odlade och ibland tillfälligt förvildade blåblommiga arterna kinesisk förgätmigej (C. amabile) och indisk förgätmigej (C. glochidiatum) hör trots namnen till släktet hundtungor och inte till släktet förgätmigejer (Myosotis).

Familj: Boraginaceae

Art:
hundtunga (C. officinale)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/cynog/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg