Borago L.

Gurkörter

Beskrivning. Ettåriga, strävhåriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, ovala till lansettlika, nedre blad skaftade. Blommor i glesa knippen. Foder djupt femflikat. Krona fatlik, blå; kronpip kort, med vita fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, med spetsiga flikar. Ståndare liklånga, utskjutande; ståndarsträngar korta, ståndarknappar långa och hopstående. Stift ett, märke ett. Delfrukter skrovliga, med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Borago kommer eventuellt av grekiskans bora (föda), namnet användes redan av Albertus Magnus (död 1280).

Släktet har tre arter som alla hör hemma i Medelhavsområdet. En art, gurkört (B. officinalis), odlas i Sverige och kan ibland förvildas eller uppträda som ett tillfälligt ogräs.

Familj: Boraginaceae

Art:
gurkört (B. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/borag/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg