Asperugo L.

Paddfötter

Beskrivning. Ettåriga, strävhåriga örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, kantig, sträv, snärjande. Blad oskaftade till kort skaftade, lansettlika; nedre blad strödda, övre blad skenbart motsatta. Blommor ensamma eller parvis på korta skaft från bladvecken. Foder femflikat och tandat, i frukt tillväxande och slutligen tvåläppigt. Krona liten, trattformig; kronpip kort, med vita fjäll i mynningen; kronbräm femflikat, först rödaktigt, senare mörkt blåviolett. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter plattat äggformade, med låga vårtor; utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=48.

Etymologi. Släktnamnet Asperugo kommer av latinets asper (sträv) och syftar på artens strävt håriga stjälk.

Släktet har bara en art, paddfot (A. procumbens).

Familj: Boraginaceae

Art:
paddfot (A. procumbens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/asper/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg