Paddfot

Asperugo procumbens L.

Svenska synonym: riva

Gåsefot River Terhi Gæsalöpp Madwort Scarfkraut

Paddfot Beskrivning. Paddfot är en ettårig ört med nedliggande, sträv och snärjande stjälk. Bladen är lansettlika med hel kant, de nedre sitter strödda medan de övre är skenbart motsatta eller kransställda. Paddfot blommar från maj till augusti med små blommor som sitter ensamma, eller två och två, på korta skaft från bladvecken. Blomskaften är korta men sträcker sig och kröks neråt när den går i frukt. Blomkronan är först rödaktig, senare mörkt blåviolett. Fodret är femflikat och tandat, men när frukterna mognar tillväxer fodret och blir tvåläppigt. I fruktstadiet är fodret stort och plattat med tandad kant, vilket gör att det ser ut som en paddfot eller gåsfot. Delfrukterna är plattade med låga vårtor och sitter inneslutna i fodret.
Paddfot, foder Paddfot kan knappast förväxlas med andra arter. Den karaktäriseras av snärjande nedliggande stjälk, små mörka blommor och tvåläppiga tandade foder som omsluter frukten.

Paddfot Utbredning. Paddfot förekommer i nästan hela landet men är sällsynt och saknas i flera landskap. Den växer framförallt på kväverika jordar, runt gårdar och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Paddfotens rot uppges i England ha använts som ersättning för krapp (Rubia tinctorium), som på engelska heter madder, därav paddfotens engelska namn madwort (Mabberley 1997).

Etymologi. Artnamnet procumbens betyder nedliggande och syftar på växtsättet. Svenska namnet paddfot användes redan på 1700-talet och syftar på fodrets utseende.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Asperugo

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Fodrets egna bildning väckte redan de gamle botanisternas uppmärksamhet. Så heter växten i Columna Ecphrasis (1616) Borrago - carpochenopus (den gåsfotsfruktiga)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/asper/aspepro.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg