Amsinckia Lehm.

Gullörter

Beskrivning. Ettåriga, strävhåriga örter. Stjälk upprätt, mer eller mindre grenig. Blad oskaftade, lansettlika. Blommor i fåblommiga knippen. Foder femflikat, kluvet nästan till basen. Krona trattlik, gul; kronpip lång, med eller utan fjäll i mynningen. Ståndare liklånga, ej utskjutande. Stift ett, märke ett. Delfrukter knottriga, utan köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=30 (hönsgullört), 2n=32 (gullört).

Etymologi. Släktet Amsinckia är uppkallat efter Wilhelm Amsinck som var borgmästare i Hamburg på 1800-talet.

Släktet har 15 arter som alla hör hemma i Nordamerika. Sex arter är påträffade tillfälligt i Sverige, vanligast av dessa är gullört (A. micrantha) och hönsgullört (A. lycopsoides).

Familj: Boraginaceae

Arter:
gullört (A. micrantha)
hönsgullört (A. lycopsoides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/amsin/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg