Bestämningsnyckel

Amsinckia Lehm. - Gullörter

1. Krona med fjäll vid kronpipens mynning. Ståndarna fästa vid mitten eller i undre hälften av kronpipen.
---hönsgullört (A. lycopsoides)
1. Krona utan fjäll vid kronpipens mynning. Ståndarna fästa i övre hälften av kronpipen.
---gullört (A. micrantha)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/amsin/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg