Gullört

Amsinckia micrantha Suksd.

Vetenskapliga synonym: A. menziesii auct.

Gullurt Småblomstret Gulurt Common Fiddleneck

Gullört Beskrivning. Gullört är en ettårig, styvhårig ört. Stjälken är upprätt, mer eller mindre grenig, och har strödda, oskaftade, långsmala blad. Gullört blommar juni-juli med små gula blommor som sitter i fåblommiga knippen. Fodret är femflikigt och kluvet nästan till basen. Kronan har en lång kronpip som saknar fjäll vid mynningen. Ståndarna är liklånga, ej utskjutande, och sitter fästa i övre hälften av kronpipen. Delfrukterna är knottriga.
Gullört är mycket lik hönsgullört (A. lycopsoides), men den senare har något större blommor som har fjäll i kronpipens mynning, samt ståndare som sitter fästa vid mitten eller i undre hälften av kronpipen. Flera andra arter av gullörter (Amsinckia) har påträffats tillfälligt och arterna kan vara svåra att identifiera.

Utbredning. Gullört förekommer tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Den växer vanligen på ruderatmarker eller i åkrar. Första fynduppgift är svår att fastställa på grund av att arterna ofta har uppgetts under felaktiga namn.

Etymologi. Artnamnet micrantha betyder småblommig och kommer av grekiskans mikros (liten) och anthos (blomma). Arten har ibland också kallats Amsinckia menziesii, ett namn som felaktigt använts för flera av arterna i släktet gullörter (Amsinckia).

Familj: Boraginaceae
Släkte: Amsinckia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/amsin/amsimic.html
Senaste uppdatering: 5 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg