Hönsgullört

Amsinckia lycopsoides Fisch. & C. A. Mey.

Vetenskapliga synonym: A. menziesii (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr.

Hønsegullurt Hønse-Gulurt Scarce Fiddleneck

Hönsgullört Beskrivning. Hönsgullört är en ettårig, styvhårig ört som kan bli upp till en halv meter hög. Stjälken är upprätt och mer eller mindre grenig med strödda, oskaftade, långsmala blad. Hönsgullört blommar i juni-juli med små gula blommor som sitter i fåblommiga knippen. Fodret är djupt femflikigt, kluvet nästan till basen. Kronan har en lång kronpip med håriga fjäll i mynningen, kronflikarna har ofta oranga fläckar vid basen. Ståndarna är liklånga, ej utskjutande, och sitter fästa vid mitten eller i undre hälften av kronpipen. Delfrukterna är knottriga.
Hönsgullört är mycket lik gullört (A. micrantha), men den senare har mindre, vanligen något blekare blommor som saknar fjäll i kronpipens mynning, samt ståndare som sitter fästa i övre delen av kronpipen. Flera andra arter av gullörter (Amsinckia) har påträffats tillfälligt och arterna kan vara svåra att särskilja.

Hönsgullört

Utbredning. Hönsgullört förekommer tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Den växer vanligen på ruderatmark eller i åkrar. Första fynduppgift publicerades 1929, den finns dock uppgiven från Stockholm redan 1814 men på grund av namnförbistring inom släktet är det osäkert vilken art som åsyftas (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet lycopsoides betyder 'lik Lycopsis'. Namnet syftar på arten fårtunga (Anchusa arvensis) som av Linné placerades i släktet Lycopsis.

Familj: Boraginaceae
Släkte: Amsinckia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/amsin/amsilyc.html
Senaste uppdatering: 5 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg