Betulaceae

Björkväxter

Beskrivning. Lövfällande träd eller buskar. Vinterknoppar skaftade eller oskaftade. Blad strödda, enkla, fjädernerviga, sågade eller naggade; stipler avfallande. Blommor enkönade, samlade i täta mångblommiga ax; sambyggare med han- respektive honhängen. Hanhängen övervintrar nakna, honhängen nakna eller i knoppar. Hanblommor tre tillsammans på varje hängefjäll; hängefjäll skaftade, sköldlika; hylleblad fyra, ibland rudimentära; ståndare två eller fyra, ståndarsträngar kluvna eller okluvna. Honblommor vindpollinerade, två eller tre på varje hängefjäll; hängefjäll tre- eller femflikigt; hylle saknas, stift kort, märken två. Honblomställning under fruktmognaden förvedad eller sönderfallande. Frukt en plattad, vingad eller ovingad nöt.

Familjen hasselväxter (Corylaceae) är närstående och förs ibland till björkväxterna, tillsammans har de två familjerna sex släkten och omkring 150 arter. I Sverige finns bara de två släktena alar (Alnus) och björkar (Betula).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Alnus - alar
Betula - björkar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg