Bestämningsnyckel

Betulaceae - Björkväxter

1. Träd med vit bark, eller liten buske som bara blir omkring en meter hög. Vinterknoppar oskaftade. Honhängen faller isär när frukterna mognat.
---björkar (Betula) - 3 arter: bestämningsnyckel
1. Träd eller stora buskar med grå eller gråsvart bark. Vinterknoppar skaftade. Honhängen förvedas och bildar så kallade alkottar.
---alar (Alnus) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg