Bestämningsnyckel

Betula L. - Björkar

1. Liten buske. Blad små, nästan runda, kant naggad.
---dvärgbjörk (B. nana)
1. Träd. Blad ovala till triangulära, spetsiga, kant sågtandad.
---2

2. Årsskott kala, med hartsvårtor. Blad oftast triangulära med dubbelsågad bladkant.
---vårtbjörk (B. pendula)
2. Årsskott håriga, utan hartsvårtor. Blad oftast spetsigt ovala med enkelsågad bladkant.
---glasbjörk (B. pubescens)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/betul/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg