Bildgalleri

Glasbjörk - Betula pubescens Ehrh.


Hybrid mellan glasbjörk och
dvärgbjörk (B. nana)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/betul/betupub2.html
Senaste uppdatering: 28 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg