Vårtbjörk

Betula pendula Roth

Vetenskapliga synonym: B. alba L., B. pendula var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti, B. verrucosa Ehrh., B. verrucosa var. lapponica Lindq.
Svenska synonym: hängbjörk, masurbjörk, slöjdbjörk, tårbjörk; blodbjörk (f. purpurea), fransbjörk (f. crispa), ornäsbjörk (f. dalecarlica)

Hengebjørk Vorte-Birk Rauduskoivu Silver Birch Hänge-Birke

Vårtbjörk

Beskrivning. Vårtbjörk är ett träd som kan bli upp till 25 meter högt, kronan är smal och grenarna är ofta hängande. Barken är vit, som äldre ofta uppsprucken och mörk nertill, unga träd har däremot brunglänsande bark. Årsskotten är kala och har hartsvårtor. Vinterknopparna är små, spetsiga och torra. Lövsprickningen sker i maj. Bladen är kala, som unga något klibbiga, oftast triangulära med utdragen spets och dubbelsågad bladkant, höstfärgen är vanligen gul. Stam av vårtbjörk Björken är vindpollinerad och blommar i maj när bladen börjar slå ut, ett träd kan producera oerhörda mängder pollen vilket drabbar många pollenallergiker. Hanhängena sitter i spetsen av långskott och övervintrar nakna. Honhängena sitter i bladvecken, de är uppåtriktade under blomningen men blir senare hängande. Hängefjällen är treflikiga med de nedre flikarna nedåtriktade. Frukten är en liten vingkantad nöt som mognar i augusti-september.
Björkar Vårtbjörk kan förväxlas med glasbjörk (B. pubescens) som dock har håriga årsskott utan hartsvårtor och mer rundade, som unga håriga, blad med enkelt sågtandad kant. Alla våra tre björkarter kan korsa sig med varandra.

Äldsta. Björken kan bli upp till 300 år, men är fullvuxen redan i 80-årsåldern. Då björken blir gammal angrips den ofta av fnösketickor, björktickor och den stora barkborre-arten björksplintborre.

Blad

Utbredning. Vårtbjörk finns i hela landet, utom i Lappland och i fjälltrakterna, där den ersätts av glasbjörk (B. pubescens). Den växer på torrare marker, som hagar och backar, mer sällan på fuktig mark. Första fynduppgift publicerades 1716 (Nordstedt 1920).

Han- och honhängen Användning. I gamla tider användes nästan alla trädets delar, av stammen fick man virke och ved, av barken näver och björkolja, bladen upptogs i farmakopén (Folia Betulae) och de användes också till färgning, även saven togs tillvara (Nyman 1868). Björk är fortfarande ett ekonomiskt viktigt träslag som används till möbler och slöjd, speciellt eftertraktat är masurbjörk. Masurbjörk kallas vissa exemplar med vresigt vuxen ved, vilket givit de mörkare knutar som karaktäriserar masurn. Så kallad masurved är känd från flera olika trädslag.
Honhänge Vårtbjörk är mycket variabel och flera former och sorter odlas, till exempel hängbjörk och tårbjörk med hängande grenar, blodbjörk (f. purpurea) med mörkröda blad och de båda flikbladiga formerna, ornäsbjörk (f. dalecarlica) och fransbjörk (f. crispa).

Övrigt. Påskris eller fastlagsris är en kvarleva av en medeltida sed, då folket i huset piskade varandra med björkris på långfredagsmorgonen som en erinran om Jesu lidande. Linné skriver i Flora Suecica (1755) att "kvistarna är skollärares och myndigheters fruktansvärda straffredskap".

Etymologi. Artnamnet pendula kommer av latinets pendere (hänga) och syftar på de ofta hängande grenarna.

Familj: Betulaceae
Släkte: Betula

Norden
Norra halvklotet
Lövsprickning
Lövfällning
Träd
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/betul/betupen.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg