Buskbjörk

Betula humilis Schrank

Strauch-Birke

Forsgårds exemplar ur Elias Fries herbarium

Beskrivning. Buskbjörken är en låg buske med smala hartsprickiga kvistar och avlånga blad som är sågade i kanten. Den påminner något om en upprätt dvärgbjörk (B. nana), men denna har runda trubbigt tandade eller naggade blad och saknar hartsprickar på kvistarna.

Utbredning. Buskbjörk skall ha påträffats i ett exemplar på en mosse i Småland. Den har dock aldrig återfunnits och omständigheterna kring artens vara eller inte vara i vårt land är oklara. Det första och hittills enda fyndet gjordes av S. Forsgård. Forsgårds exemplar finns nu i universitetsherbariet i Uppsala (bilden till höger, detalj till vänster). Buskbjörk förekommer närmast i Baltikum och det är väl inte omöjligt att arten verkligen funnits i Sverige. Det står kanske ännu ett exemplar, oupptäckt, i någon småländsk mosse.

förstoring av blad och honhänge

Övrigt. Historien om buskbjörken återberättas i Svensk Botanisk Tidskrift 1909 av Erik Haglund. Det var en kandidat Forsgård som av torparhustrun Zachrisson, 'mor Ärka-Zachris', hade blivit förevisad kvistar av en i hennes tycke egendomlig björk som fanns i trakten. Forsgård visade sitt fynd för Elias Fries som publicerade fyndet 1848. Torparhustrun talade sedan inte om var där den växte utan sålde under många år kvistar för 25 öre styck till besökande botanister. Men under årens lopp och i takt med att busken skattades och torparhustrun blev äldre såldes kvistar av en annan buske, som i hennes tycke var lik den ursprungliga, men som senare visade sig vara en hybrid mellan dvärgbjörk (B. nana) och glasbjörk (B. pubescens).
Denna historia om den småländska buskbjörken har också omtalats, med vissa modifieringar av händelser, av Albert Engström i Smålandsmystik (Med penna och tallpipa, 1927). Han berättar där att den gamle fromme Elias Fries, när Forsgård visade den sällsynta växten utbrast: - "Hjälpe mig Gud, ta mej fan har inte herrn hittat Betula humilis!".

Etymologi. Artnamnet humilis betyder lågvuxen.

Familj: Betulaceae
Släkte: Betula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Om ursprunget till den småländska humilis kan man ingenting veta. Säkert är, att den ej genom några väsentliga karaktärer kan skiljas från utländska exemplar af arten. Otroligt är det förresten ej, att arten förekommer på andra ställen i vårt land (jfr. uppgiften i Neum. Fl.). Jag skulle med tanke därpå vilja uppmana de svenska botanisterna: sök i torfmossarna efter en småbladig björkbuske med gula hartsprickar på grenarna och korta honhängen med långa, smala, jämnbreda flikar på hängefjällen!."

Ur Tillägg om Betula humilis av Tycho Vestergren (Svensk Botanisk Tidskrift, 1909)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/betul/betuhum.html
Senaste uppdatering: 21 november 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg