Alnus Mill.

Alar

Beskrivning. Lövfällande träd eller ibland buskar, rotknölar med kvävefixerande bakterier. Vinterknoppar skaftade. Blad strödda, sågade, spetsiga eller urnupna. Blommor enkönade, samlade i täta mångblommiga ax; sambyggare med han- respektive honhängen. Han- och honhängen övervintrar nakna. Hanhänge långt, slankt, först rött senare gult. Hanblommor med fyra hylleblad; ståndare fyra, ståndarsträngar okluvna. Honblomställningen kort, axlik, vid fruktmognad förvedad till en så kallad 'alkotte'. Honblommor två på varje hängefjäll; hängefjäll femflikade. Frukt en plattad nöt med korklister, vilket ger flytförmåga.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Alar blommar innan lövsprickningen i mars-april. På hösten kan man se tre generationer av honhängen på träden, de små runda honhängena som skall blomma nästa vår, de gröna alkottarna som kommer att släppa sina frön under den kommande vintern och de svartbruna tomma alkottarna som ofta sitter kvar på trädet långt efter att frukterna fallit ur.

Etymologi. Släktnamnet Alnus användes redan av Catullus (död 54 f. Kr.).

Släktet har 35 arter varav två, klibbal (A. glutinosa) och gråal (A. incana), förekommer i Sverige.

Familj: Betulaceae

Arter:
gråal (A. incana)
klibbal (A. glutinosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/alnus/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg