Bestämningsnyckel

Alnus Mill. - Alar

1. Blad blanka, trubbiga, ofta urnupna i spetsen. Bark skrovlig. Honhängen och 'kottar' skaftade.
---klibbal (A. glutinosa)
1. Blad matta och grågröna, spetsiga. Bark slät. Honhängen och 'kottar' oskaftade.
---gråal (A. incana)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/alnus/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg