Gråal

Alnus incana (L.) Moench

Vetenskapliga synonym: A. incana (L.) Moench var. borealis Norrl., A. incana (L.) Moench var. virescens Wahlenb., A. kolaënsis N. I. Orlova (ssp. kolaënsis)
Svenska synonym: alder, arre, vital; vanlig gråal (ssp. incana), lappal, lapsk gråal (ssp. kolaënsis)

Gråor Grå-El, Hvid-El Harmaaleppä Grey Alder Grau-Erle

Gråal

Beskrivning. Gråal är ett litet träd eller buske med slät och ljusgrå stam. Arten skjuter rikligt med rotskott vilket gör att den ofta bildar stora täta bestånd. Grenarnas årsskott är grå och tätt håriga. Vinterknopparna sitter strödda och är kortskaftade, ovala, korthåriga och ljusgrå med bara två eller tre knoppfjäll. Bladen är sågtandade, Gråal spetsiga, matta och grågröna, bladundersidan är gråluden. Sällsynt förekommer gråalar som har flikiga blad. Gråal blommar tidigt på våren på bar kvist, oftast i mars och är, tillsammans med hasseln (Corylus avellana), ett av de träd som blommar först. Gråal, kottar Blommorna sitter i hängen som anläggs redan sommaren före blomning. Hanhängena är långa och hängande. Honhängena är korta, bruna och oskaftade, med undantag av det yttersta som är skaftat. Honhängena förvedas vid fruktmognaden och bildar en så kallad alkotte. Han- och honhängen övervintrar nakna och ofta sitter också gamla 'alkottar' kvar under vintern. Frukten är en plattad nöt. Förutom huvudunderarten vanlig gråal (ssp. incana) finns också underarten lappal (ssp. kolaënsis Gråal, han- och honhängen (N. I. Orlova) A. Löve & D. Löve). Lappal har mindre, rundare blad och kala årsskott men övergångsformer till huvudunderarten förekommer.
Arten klibbal (A. glutinosa) skiljer sig från gråal genom sina trubbiga, ofta urnupna blanka blad och skaftade honhängen och 'kottar'. Hybrider mellan gråal och klibbal uppträder ibland där de båda arterna möts.

Utbredning. Gråal har en nordostlig utbredning och är vanlig i Norrland, men den förekommer också långt söderut i Sverige. Underarten lappal (ssp. kolaënsis) finns i fjälltrakterna. Gråal, vinterknoppar Första fynduppgift publicerades 1659 (Nordstedt 1920).

Användning. Gråal odlas ibland som vindskydd då den är mycket vindtålig.

Etymologi. Artnamnet incana är en förstärkning av latinets canus (grå) och syftar på barkens färg.

Familj: Betulaceae
Släkte: Alnus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Arre. Hwit-Ahl.
Fins icke i Skåne, men wäl på någre ställen i Småland och Westergötland. I Norrland är den allmän. Dess rätta hemwist är högländte och torra ställen, och försök gjorde wid Tegel wid Berlin bewisa, at den äfwen trifwes i Sand. Huru många af wåra ej blott onyttige, utan äfwen skadelige sandfält kunde då icke genom Arreplantering göras nyttige."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/betula/alnus/alnuinc.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg