Berberidaceae

Berberisväxter

Beskrivning. Lövfällande eller vintergröna buskar, eller fleråriga örter. Grenar med eller utan tornar. Blad strödda, enkla, parbladiga eller två till tre gånger pardelade. Stipler saknas. Blommor tvåkönade, ensamma eller i glesa till täta klasar. Yttre hylleblad i två eller flera, två- eller tretaliga kransar, inre hylleblad i två kransar. Ståndare i två, två- eller tretaliga kransar. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel eller ett rött eller blåsvart bär.

Familjen har 15 släkten och nästan 700 arter. I Sverige finns tre släkten, berberisar (Berberis), mahonior (Mahonia) och sockblommor (Epimedium), samtliga ursprungligen införda och förvildade.
Till familjen hör också bland annat fotblad (Podophyllum), den odlade arten indiskt fotblad (P. hexandrum) har tillfälligt påträffats förvildad i Sverige.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Berberis - berberisar
Epimedium - sockblommor
Mahonia - mahonior

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/berberida/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg