Bestämningsnyckel

Berberidaceae - Berberisväxter

1. Fleråriga, lågväxta örter.
---sockblommor (Epimedium) - 1 art: alpsockblomma (E. alpinum)
1. Buskar.
---2

2. Vintergröna buskar. Grenar utan tornar. Blommor i upprätta klasar. Bär blåsvarta.
---mahonior (Mahonia) - 1 art: mahonia (M. aquifolium)
2. Lövfällande buskar. Grenar med tornar. Blommor ensamma eller i hängande klasar. Bär röda.
---berberisar (Berberis) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/berberida/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg