Alpsockblomma

Epimedium alpinum L.

Svenska synonym: sockblomma

Alpbispeluve Alpe-Bispehue Barren-wort Alpen-Sockenblume

Alpsockblomma Beskrivning. Alpsockblomma är en lågväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är späd och blir två till tre decimeter hög. Bladen är sammansatta, två till tre gånger pardelade med spetsigt äggrunda småblad som har långa borstlika tänder i kanten. Alpsockblomma blommar i maj. Blomställningen utgår från sidan av stjälken och når inte upp över bladet, den är sammansatt av små knippen Alpsockblomma och lutar något. Blommorna är centimeterbreda och röda med fyra yttre hylleblad vilka faller av tidigt, fyra mörkröda inre hylleblad och fyra gula nektarblad, samt fyra ståndare och ett stift. Efter blomningen utbildas en mångfröig kapsel som vid mognaden spricker upp i två något olikstora halvor.
Alpsockblomma är lätt att känna igen på de sammansatta bladen och den glesblommiga blomställningen med mörkt röda, fyrtaliga blommor. Den kan endast förväxlas med andra odlade arter i släktet.

Alpsockblomma

Utbredning. Alpsockblomma förekommer sällsynt förvildad eller naturaliserad på kulturmark i Sydsverige. Den växer företrädesvis i skuggiga parker och lövskogar. Arten härstammar från Sydeuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Floda station, Västergötland och publicerades 1904 (Hylander 1971).

Alpsockblomma

Användning. Alpsockblomma odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar, vanligen som kantväxt eller som undervegetation i skuggiga lägen.

Etymologi. Artnamnet alpinum kommer av latinets alpes (alper) och betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Berberidaceae
Släkte: Epimedium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/berberida/epime/epimalp.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg