Berberis L.

Berberisar

Beskrivning. Lövfällande buskar. Grenar torniga, med kortskott och långskott, tornar tredelade eller enkla, bildade av omvandlade blad och stipler. Blad strödda, enkla, elliptiska till omvänt äggrunda, kant sågad eller helbräddad, bladskaft korta. Blommor gula, i fåblommiga eller mångblommiga hängande klasar, ibland ensamma; vanligen starkt doftande. Ståndare sex, retliga, först utspärrade men vid beröring ihopslående. Pistill med knappformat märke. Frukt ett långsmalt, elliptiskt rött bär med två frön.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Frukterna som är syrliga och mycket C-vitaminrika används som krydda i matlagning i flera länder i Främre Asien.

Etymologi. Släktnamnet Berberis kommer ursprungligen från arabiskans berberys, som var namn på bären. Namnet berberiss var det grekiska namnet som först användes av Matthaeus Sylvaticus på 1300-talet (Lid 1985).

Släktet har omkring 500 arter varav två, berberis (B. vulgaris) och häckberberis (B. thunbergii), förekommer förvildade i Sverige. Flera andra arter och hybrider odlas som häckväxter eller prydnadsbuskar, till exempel pärlberberis (B. aggregata), buxbomsberberis (B. buxifolia) och vårtberberis (B. verruculosa).

Familj: Berberidaceae

Arter:
berberis (B. vulgaris)
häckberberis (B. thunbergii)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/berberida/berbe/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg