Blekbalsamin

Impatiens parviflora DC.

Mongolspringfrø Småblomstret Balsamin Rikkapalsami Small Balsam Kleines Springkraut

Blekbalsamin Beskrivning. Blekbalsamin är en ettårig lågväxt till medelstor ört med små blekgula upprätta blommor. Den växer ofta i stora bestånd. Bladen är tunna, spetsigt äggformade med sågade kanter, de sitter motsatta nertill och strödda upptill. Blekbalsamin blommar från juli till september. De blekgula blommorna är bara omkring en centimeter långa och har en rak sporre. Frukten är en köttig kapsel som öppnar sig explosivt vid beröring. Fröna är omvänt äggformade och mer eller mindre längsribbade.
Blekbalsamin Blekbalsamin kan förväxlas med springkorn (I. noli-tangere), men den senare har stora hängande klargula blommor. Den tredje arten i släktet, jättebalsamin (I. glandulifera), är mer än meterhög och har stora rosa eller ibland vita blommor.

Blekbalsamin Utbredning. Blekbalsamin är lokalt ganska vanlig från Skåne till Uppland, men den förekommer tillfälligt även längre norrut. Den växer oftast i lundar och parker, men uppträder också som ogräs. Arten kommer ursprungligen från södra Sibirien.

Blekbalsamin Första fynduppgift är från Skåne där den omnämns växa som ogräs i trädgårdar i Lund, fyndet omnämns av Lilja i Skånes flora år 1870. Blekbalsamin uppges dock, av Wittrock i Botaniska Notiser 1885, vara helt naturaliserad vid Baldersnäs i Dalsland sedan 1850-talet (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet parviflora betyder småblommig och kommer av latinets parvus (liten) och flos (blomma).

Familj: Balsaminaceae
Släkte: Impatiens

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Impatiens parviflora D. C. förekommer vid Baldersnäs i Dalsland på steniga och skuggiga ställen inom ett område af ett par kilometers längd uti så stor ymnighet, att den är en af traktens allmännare växter. Då jag för mer än 25 år sedan besökte Baldersnäs fanns den der redan; och en af egarne af stället, presidenten C. F. Wærn, har uppgifvit att den vuxit der sedan minst 30 år tillbaka."

Ur Om några sällsynta svenska fanerogamers geografiska utbredning av V. B. Wittrock (Botaniska Notiser 1885)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/balsamina/impat/impapar.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg